top of page

Kullanım Koşulları ve Çerez Politikası

DaVinci Sanat Akademisi’ne hoş geldiniz!

Aşağıda hükümleri yazılı Web Sitesi Kullanım Koşulları ( “Kullanım Koşulları”), DVNC Sanat Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi (“DaVinciSanat” veya “Şirket”) tarafından işletilen www.davincisanat.com/net uzantılı internet sitesini (“Site”) hizmetlerden faydalanabilmeniz ve eğitim veya seminer satın alabilmeniz için gerekli kuralları ve Site’de kullanılan çerezlere ilişkin Çerez (Cookie) Politikasını (“Çerez Politikası”) içermektedir. Site’yi ziyaret etmekle, kullanmakla ve/veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlamakla tüm gerçek ve tüzel kişiler Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı, Kullanım Koşulları ve Çerez Politikası’nı, Mesafeli Satış Sözleşmesini okuduğunu, içeriğini anladığını, bunlarla bağlı olduğunu, bunlara ve Site ile ilgili yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uygun davranacağını açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılmaktadır.

Web Sitesi Kullanım Koşulları:

  1. Tanımlar:

Site: DaVinciSanat tarafından www.davincisanat.com/net uzantısıyla işletilen ve DaVinciSanat tarafından belirlenen çerçeve kapsamında çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

Üye: DaVinciSanat’den ürün/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, DaVinciSanat tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile Site’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel kişi bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi Site’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak Üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. Üye adı üyeye özel olup, aynı üye adının iki farklı Üye’ye verilmesi mümkün değildir.

Kullanıcı: Site’yi alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden her türlü gerçek ve tüzel kişidir.

Link: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İçerik: SİTE’de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

Üyelik Sözleşmesi: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle DaVinciSanat arasında elektronik ortamda akdedilen üyelik sözleşmesidir.

Kişisel Veri: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati ve benzeri bilgilerdir.

      2.Hizmetlerin Kapsamı:

DaVinciSanat’ın, Site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

DaVinciSanat’ın, Site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Site’de satışa sunulan etkinlik biletleri ve diğer ürünlerin; Üye ve/veya Kullanıcı tarafından bedeli ödendikten sonra, ilgili etkinlikte yer durumunun ve/veya ilgili tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen zamanlarda ve/veya sürede hizmetin ve/veya malın müşteriye kargo firması tarafından DaVinciSanat adına ayıpsız olarak teslimidir.

DaVinciSanat, Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, Site üzerinden verilecek hizmetleri ve içerikleri, Site’ye blog koyma vs. gibi her zaman değiştirme hakkına sahiptir. DaVinciSanat’in hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site’de yayınlamasıyla söz konusu değişiklikler yürürlüğe konmuş addedilir. DaVinciSanat, Üye ve/veya Kullanıcı’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Üye ve/veya Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. DaVinciSanat, bu hakkını, hiç bir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için Üye ve/veya Kullanıcıların DaVinciSanat tarafından belirlenecek ve Site’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. DaVinciSanat, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site’de yayınlamasıyla yürürlüğe konmuş addedilir.

DaVinciSanat, gerekli gördüğü zamanlarda Site kapsamındaki hizmetleri ve/veya Siteyi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da Site’nin kapatılmasından dolayı DaVinciSanat’ın Üyelere ve/veya Kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

       3.Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabet Yasağı:

DaVinciSanat markası ve alt markaları, bu Site’de sağlanan hizmetler ve Site’nin içeriği ve yazılımı ile Site üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi de dahil olmak üzere tüm fikri müliyet hakları yasal olarak DaVinciSanat’a ve/veya onun tedarikçilerine ait olup, Türkiye Cumhuriyeti ve uluslararası telif hakkı mevzuatıyla korunmaktadır. Site sayfalarına bunlara dair kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgilerin Üyeler ve/veya Kullanıcılar ya da diğer 3. Kişiler tarafından silinmesi, kaldırılması ya da değiştirilmesi yasaktır.

       4.Koşullarda Değişiklik:

DaVinciSanat, gerekli olan herhangi bir zamanda, işbu Kullanım Koşulların’da ve Site’de yer alan ve/veya ileride yer alacak olan diğer ilgili formlarda, bilgilerde, içerikte ya da metinlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler düzenli olarak Site’de yayınlanacak olup, yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacak ve derhal yürürlüğe girecektir. Site hizmetlerinden yararlanan ve Site’ye erişim sağlayan tüm Üye ve/veya Kullanıcı’lar, DaVinciSanat tarafından işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her türlü değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Bu nedenle DaVinciSanat Site’de ve/veya Site’de yer alan ve/veya ileride yer alacak olan diğer ilgili formlardaki, bilgilerdeki, içerikteki ya da metinlerdeki değişikliklerden Üyelerin ve/veya Kullancıların haberdar olmamasından sorumlu olmayıp, Üyelerin ve/veya Kullancıların Site’nin Kullanım Koşulları sayfasını düzenli olarak takip etmesi önem arz etmektedir.

       5.Site Kullanımının Kapsamı:

Üyelerin ve/veya Kullancıların Site’yi sadece hukuka uygun şekilde kişisel kullanımları için ziyaret etme ve görüntüleme, Site’den, etkinlikleri izleme, tanıtıcı bilgiler edinme, bilet (veya başka ürünler) satın alma ve diğer kişisel kullanımları için yararlanma ve işlem yapma hakkına sahiptir.

Bu kapsamda, yukarıdaki 4. Maddede detaylıca açıklana fikri mülkiyet haklarına ilişkin hükümler de dahil olmak üzere, DaVinciSanat tarafından yazılı olarak izin ve/veya yetki verilmedikçe, Üyeler ve/veya Kullancılar Site’yi hukuka uygun şekilde kişisel kullanımları haricinde başka herhangi bir amaçla hiç bir şekil ve surette kullanamaz.  Aksi halde Site’yi ve içeriğini işbu Kullanım Koşulları’na aykırı kullananlar hakkında DaVinciSanat yasal işlem başlatacaktır.

Üyelerin ve/veya Kullancıların Site dahilinde yaptığı tüm işlem ve eylemlerdeki her türlü hukuki, cezai ya da sair sorumluluk münhasıran Üyelere ve/veya Kullancılara ait olup, DaVinciSanat’ın Üyelerin ve/veya Kullancıların Site dahilinde yaptığı işlem ve eylemlerinden dolayı Üyeler’e ve/veya Kullancılar’a karşı ve üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda DaVinciSanat’a herhangi bir sorumluluk tevcih edilmesi halinde, ilgili Üyelerin ve/veya Kullanıcılar’ın DaVinciSanat’ın her türlü zararını derhal tazmin etme yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu bağlamda DaVinciSanat her türlü tedbiri almaya, gerekli yasal ve idari yollara da başvurmaya yetkilidir.

       6.DaVinciSanat, Site’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site’ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Yine, DaVinciSanat, Site’de sunduğu hizmetler kapsamında Üye ve/veya Kullanıcılar’a belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaat vermemektedir. Site ve içeriği “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” esasında sunulmaktadır. DaVinciSanat, Üye ve/veya Kullanıcılar’ın Site’den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Üye ve/veya Kullanıcılar’ın sorumluluğundadır. DaVinciSanat, Site’nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. DaVinciSanat Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz. DaVinciSanat, Site’nin kullanılmasından ya da DaVinciSanat hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiç bir garanti vermez.

      7.Sorumluluk:

DaVinciSanat; sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, DaVinciSanat kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının işlem ve fiillerinden dolayı sorumlu olmadığı gibi, sizlerin de siteyi ve/veya DaVinciSanat hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışlarınızdan dolayı hiç bir şekilde sorumlu değildir. DaVinciSanat; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların siteyle bağlantılı veya siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

       8.DaVinciSanat’ın sorumluluğunu sınırlayan hükümlerden herhangi birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde, söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en aza indiren mevzuat hükmü kapsamında uygulanacak ve DaVinciSanat’ın sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

      9.DaVinciSanat, Site üzerinden, DaVinciSanat’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir, yönlendirme yapabilir. Bu ‘link’ler/yönlendirmeler, web sitesini veya siteyi işleten kişinin desteklendiği ya da web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında DaVinciSanat’ın herhangi bir sorumluluğu ve/veya taahhüdü yoktur.

       10.İşbu Kullanım Koşulları, DaVinciSanat Satış Politikasını ve Beyanı’nı da kapsamakta olup, sitemizi ziyaret edenler ve siteyi kullananlar, söz konusu Satış Politikası ve Gizlilik Beyanı hükümlerini de okuduklarını, bunları kabul ettiklerini ve anılan Politika içeriklerine riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

       11.Devir Yasağı:

DaVinciSanat, Site’yi, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve sunmakta olduğu hizmetleri bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye ve/veya Kullanıcılar Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve almakta olduğu hizmetleri veya herhangi bir kısmını, DaVinciSanat’ın önceden onayı olmaksızın başka bir kişiye devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

       12.Mücbir Sebepler:

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, DaVinciSanat işbu Kullanım Koşulları kapsamında sunduğu/ileride sunacağı hizmetleri geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, DaVinciSanat açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DaVinciSanat ‘ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

       13.Uygulanacak Hukuk ve Yetki:

İşbu Kullanım Koşulları ve Çerez Politikası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, işbu Kullanım Koşulları ve Çerez Politikası’ndan veya bunlarla ilgili ya da Site’yi kullanmakla, Site hakkında veya Site ile ilgili herhangi bir ihtilâfın çıkması halinde söz konusu ihtilaf Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre çözümlenecek ve söz konusu ihtilafta Ankara mahkemeleri ve icra daireleri görevli ve yetkili olacaktır.

       14.İşbu Kullanım Koşullarının Üyeler ve/veya Kullanıcılar tarafında ihlâl edilmesi halinde, DaVinciSanat Üyelerin ve/veya Kullanıcıların Site’yi kullanmasın geçici süreyle veya süresiz olarak son verebilir, gelecekte Site’yi kullanmalarına engel olabilir ve/veya kendi menfaatlerini korumak için Üyeler ve/veya Kullanıcılar aleyhine ilgili yasal yollara müracaat edebilir.

 

Çerez (Cookie) Politikası

Üye ve/veya Kullanıcıların Site’den en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyimini geliştirebilmek için Site’de çerezler (cookie) kullanılmaktadır. Üye ve/veya Kullanıcıların çerez kullanılmasını tercih etmemesi halinde tarayıcılarının ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirler. Ancak böyle bir tercih yapılması durumunda Site’nin Üye ve/veya Kullanıcılar tarafından kullanımı etkilenebilecektir. Üye ve/veya Kullanıcıların tarayıcılarından çerez ayarlarını değiştirmediği sürece Site’de çerez kullanımını kabul ettikleri varsayılacaktır. Üye ve/veya Kullanıcılardan toplanan verilerle ilgili düzenlemelere Site’de yer alan Gizlilik ve Veri Koruma Politikası’ndan ulaşılabilir.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Site’de çerez kullanılmasının başlıca amaçları şunlardır:

  • Site’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla Üye ve/veya Kullanıcılar’a sunulan hizmetleri geliştirmek,

  • Site’yi iyileştirmek ve Sitesi üzerinden Üye ve/veya Kullanıcılar’a yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri Üye ve/veya Kullanıcılar’ın tercihlerine göre kişiselleştirmek;

  • Site’nin, Üye ve/veya Kullanıcılar’ın ve DaVinciSanat’ın hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

 

Sitede Kullanılan Çerez Türleri

Oturum Çerezleri(Session Cookies)

Oturum çerezleri Üye ve/veya Kullanıcılar’ın Site’yi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı Üye ve/veya Kullanıcılar’ın ziyaretleri süresince Site’nin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları Üye ve/veya Kullanıcılar’ın doldurmasını sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler Site’nin işlevselliğini artırmak, Üye ve/veya Kullanıcılar’ımıza daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler Üye ve/veya Kullanıcılar’ımıza tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla Üye ve/veya Kullanıcılar’ın cihazlarında depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; Üye ve/veya Kullanıcılar’in Siteyi kullanım amacı gibi hususlar göz önünde bulundurarak Üye ve/veya Kullanıcılar’a özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde Üye ve/veya Kullanıcılar’in Site’yi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmesi durumunda, Üye ve/veya Kullanıcılar’ın cihazlarında Site tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, Üye ve/veya Kullanıcılar’ın Site’yi daha önce ziyaret ettiği anlaşılır ve Üye ve/veya Kullanıcılar’a iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle Üye ve/veya Kullanıcılar’a daha iyi bir hizmet sunulur.

Sitede Kullanılan Çerezler

Otantikasyon Çerezleri(Authentication Cookies)

Üye ve/veya Kullanıcılar, şifrelerini kullanarak Site’ye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, Üye ve/veya Kullanıcılar’ın Site’de ziyaret ettiği her bir sayfada Site kullanıcısı olduğu belirlenerek, Üye ve/veya Kullanıcılar’ın her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Analitik Çerezler(Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile Site’yi ziyaret edenlerin sayıları, Site’de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, Site sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

bottom of page