top of page

Müzik Kursu Eğitim Kuralları

 

Eğitim saatleri ve günleri ayarlanırken:

 

 • Müzik branşlarında size sunulan ders programı standart olarak haftada 1(bir) gün, 1(bir) ders saati (50 dk.) olmak üzere ayda 4(dört) ders saatinden oluşmaktadır.

 • Müzik branşlarında eğitim, eğitmenin ve öğrencinin uygun olduğu bir ortak saat belirlenerek sabitlenir. Dersler randevu sistemi ile belirlendiği için eğitmen ve öğrencinin durumuna göre kurum şartlarına uyulacak şekilde eğitim saatlerinde değişikliğe ve iptale gidilebilir.

 

Eğitimlerin iptali, ertelenmesi ve geç kalınması durumlarında;

 

 • Müzik eğitimlerinde herhangi bir nedenden dolayı (ders iptali, erteleme, derse geç kalma durumlarında) ders gün ve saati değiştirilecekse en geç 1(bir) gün önceden kurumun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde bildirilen değişikliklerde kurum öğrencinin dersini işlenmiş sayacaktır.

 • Derslerin kurum kurallarına uygun bir biçimde ertelenmesi sonucunda öğrencilerin 2(iki) hafta içerisinde telafi dersine katılma zorunluluğu vardır.

 • Öğrencilerin telafi dersleri eğitmenlerinin önceden belirlediği günler dışında yapılamamaktadır. Öğrencinin, eğitmenin saatlerine uyamaması durumunda ise derslerini başka bir eğitmenden alma ya da teorik ders olarak işleme hakları mevcuttur. Bu opsiyona da 2(iki) hafta içerisinde uyulamaması durumunda daha öncesinde ertelenmiş dersi kurum işlenmiş sayacaktır.

 • Kurum tarafından iptal edilen müzik branşı derslerinde telafi dersleri 2(iki) hafta içerisinde öğrencinin uygun olduğu herhangi bir saate yazılacaktır. Telafi dersleri bu durumda zorunlu değildir. Öğrencinin isteğine göre program yapılır.

 

Eğitim Ücretleri, ödemeler ve geri ödemeler hakkında;

 

 • Tüm branşlarda ödemeler eğitim başlamadan önce alınır. Devam eden ödemeler ise aylık periyodlarda, yani eğitimin son dersinde ya da yeni eğitim ayının ilk dersinde alınır. Ertelemeden kaynaklanan telafi dersleri ödemenin tarihini değiştirmez.

 • Tüm branşlarda geri ödeme yapılırken ay tamamlanmadığı için öğrenci bir indirimden faydalanmaktaysa yapılan dersler indirimsiz ücret üzerinden hesaplanarak geri ödeme yapılır. Geri ödemeler, ödeme yapılan gün dışında geri istenirse tutardan vergiler düşüldükten sonra geri ödeme yapılır.

 • Kurum sadece sezon başlangıcı olan Eylül ayında belirlediği oran üzerinden eğitim ücretlerine zam yapma hakkına sahiptir. Sezon arası yapılması muhtemel zamlar devam eden öğrencilere yansıtılmayacaktır.

 

İzinler;

 

 • DaVinci Sanat Akademisi’ne kayıtlı öğrenci, DaVinci Sanat Akademisi’nin konser, gösteri, sergi vb. etkinliklerinde yer almayı kabul ettiği takdirde, etkinliklerde kayıt edilen tüm ses ve görüntü kayıtlarının, Akademinin sosyal medya hesaplarında ve Akademi bünyesindeki iletişim araçlarında reklam ve tanıtım amacıyla kullanılmasına izin vermiş sayılır.

 • DaVinci Sanat Akademisi’ne kayıtlı öğrenci, dersler esnasında kayıt edilen tüm görüntü ve ses kayıtlarının akademinin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında reklam ve tanıtım amacıyla kullanılmasına izin vermiş sayılır.

 • Öğrencinin, kayıt altına alınan ses ve görüntülerinin kullanılmasına ilişkin rızasını kaldırmak istemesi halinde bu hususta Akademi'ye yazılı bildirimde bulunması gerekir. 18 yaşından küçük öğrenciler için rızanın geri alınması bildirimi küçüğün velisi tarafından yapılacaktır.

 

Görsel Sanatlar Kursu Eğitim Kuralları

 

Eğitim saatleri ve günleri ayarlanırken:

 

 • Grup derslerde, haftalık eğitim programı sabit olduğu için saat ve gün değişiklikleri sadece kurum tarafından yapılabilir. Bunun dışında eğitim gün ve saati haftalık olarak değiştirilemez.

 

Eğitimlerin iptali, ertelenmesi ve geç kalınması durumlarında;

 

 • Kurum tarafından iptal edilen grup derslerinde telafi dersleri 2(iki) hafta içerisinde yine kurum tarafından belirlenen gün ve saatte yapılacaktır. Telafi derslerine katılım, bu durumda zorunlu değildir.

 • Grup branşlarında öğrencilerin telafi ve erteleme hakları bulunmamaktadır. İştirak edilmeyen dersler kurum tarafından işlenmiş sayılacaktır.

 

Eğitim Ücretleri, ödemeler ve geri ödemeler hakkında;

 

 • Tüm branşlarda ödemeler eğitim başlamadan önce alınır. Devam eden ödemeler ise aylık periyodlarda, yani eğitimin son dersinde ya da yeni eğitim ayının ilk dersinde alınır. Ertelemeden kaynaklanan telafi dersleri ödemenin tarihini değiştirmez.

 • Tüm branşlarda geri ödeme yapılırken ay tamamlanmadığı için öğrenci bir indirimden faydalanmaktaysa yapılan dersler indirimsiz ücret üzerinden hesaplanarak geri ödeme yapılır. Geri ödemeler, ödeme yapılan gün dışında geri istenirse tutardan vergiler düşüldükten sonra geri ödeme yapılır.

 • Kurum sadece sezon başlangıcı olan Eylül ayında belirlediği oran üzerinden eğitim ücretlerine zam yapma hakkına sahiptir. Sezon arası yapılması muhtemel zamlar devam eden öğrencilere yansıtılmayacaktır.

 

İzinler;

 

 • DaVinci Sanat Akademisi’ne kayıtlı öğrenci, DaVinci Sanat Akademisi’nin konser, gösteri, sergi vb. etkinliklerinde yer almayı kabul ettiği takdirde, etkinliklerde kayıt edilen tüm ses ve görüntü kayıtlarının, Akademinin sosyal medya hesaplarında ve Akademi bünyesindeki iletişim araçlarında reklam ve tanıtım amacıyla kullanılmasına izin vermiş sayılır.

 • DaVinci Sanat Akademisi’ne kayıtlı öğrenci, dersler esnasında kayıt edilen tüm görüntü ve ses kayıtlarının akademinin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında reklam ve tanıtım amacıyla kullanılmasına izin vermiş sayılır.

 • Öğrencinin, kayıt altına alınan ses ve görüntülerinin kullanılmasına ilişkin rızasını kaldırmak istemesi halinde bu hususta Akademi'ye yazılı bildirimde bulunması gerekir. 18 yaşından küçük öğrenciler için rızanın geri alınması bildirimi küçüğün velisi tarafından yapılacaktır.

bottom of page